Ydelser

Value for money

Anvendelse af fleksibel arbejdskraft på alle niveauer er blevet mere og mere almindeligt. Dette stiller krav til en differentieret udvælgelsesproces afhængig af opgavernes kompleksitet. Hos SELEKT lader vi kunderne vælge mellem forskellige ydelser, hvor der er en reel forskel i kompleksiteten. Prisen fastsættes alt efter, hvor ressourcekrævende ydelsen er.

SELEKTs kerneydelser

Vi tilbyder 6 kerneydelser inden for personaleudvælgelse og HR-ydelser.
Kompleksiteten er stigende på de forskellige ydelser, som leveres af SELEKT. Vikarydelsen, som den mindst komplekse, og search & selection, som den mest komplekse.

SELEKT er gearet til at håndtere vikarydelser, og er parat til at reagere hurtigt, når behovet er der, vi har et 24-7-365 mindset. På baggrund af en forudgående kravspecifikation og analyse, er vi i stand til at henvise egnede vikarer. Vi lytter til dine behov og finder i fællesskab den rigtige bemandingsløsning.

Vores medarbejdere, der arbejder med vikaropgaver dagligt, er uddannede til at finde de rigtige løsninger og udvikler løbende SELEKTS bemandingsløsninger.

Alle kandidater, som udsendes fra SELEKT, har gennemgået en personlig samtale, afleveret relevante uddannelsesbeviser, certifikater samt straffeattest.

Det afgørende i denne form for midlertidig ansættelse er oftest leveringshastigheden, men vi går aldrig på kompromis med kvalitet i udvælgelsesprocessen. Vikarerne kan formidles fra dag til dag.

En projektmedarbejder er en ”vidensmedarbejder” med en høj kompetence inden for et specifikt område.

Mange virksomheder har ofte en række opgaver, som ikke bliver løst, fordi der ikke er den nødvendige kompetence internt, eller fordi en konsulentløsning vurderes at være meget kostbar.

SELEKT tilbyder erfarne eller nyuddannede kandidater med høj kompetence til at afhjælpe kundens behov. Virksomhederne får en dedikeret kompetence til en konkurrencedygtig omkostning – og kun så længe behovet er der.

Udvælgelse af en ny medarbejder er en kompliceret proces, og en fejlansættelse er både dyr og frustrerende for alle parter. Ved at outsource rekrutteringsopgaven til SELEKT, får du en professionel kompetence i udvælgelsesprocessen, samtidig med at din virksomhed får frigivet ressourcer til andre gøremål.

Selv virksomheder med en personaleafdeling kan med fordel outsource deres rekrutteringsopgaver til SELEKT. Rekrutteringer kommer ofte på et ubelejligt tidspunkt, og kan være forstyrrende for de primære opgaver i personalefunktionen.

De SELEKT-medarbejdere, der løser rekrutteringsopgaverne, er uddannede specialister, som har fokus på denne del af den professionelle personaleudvælgelse.

Search & Selection er en rekruttering, hvor en del af søgeprocessen består i at kontakte egnede emner i faste jobs. SELEKT arbejder løbende med opbygning af kendskab til, hvor de bedste kandidater befinder sig.

I forhold til en rekruttering vil en Search & Selection primært blive anvendt i forbindelse med besættelse af stillinger på øverste ledelsesniveau. Søgeprocessen vil i mange tilfælde blive suppleret med indrykning af stillingsannonce.

SELEKT hjælper dine ansatte videre – til glæde for dem og dig. Vi laver individuel rådgivning/coaching af medarbejderne – dette vil foregå dels ved konsultation og dels ved forberedelse – der afsættes over tid et antal konsulenttimer pr. medarbejder. Tidspunkterne aftales med medarbejderne. Rådgivning/coaching omfatter bl.a.:

• Personlig afklaring af personlige og faglige kompetencer.
•  Udarbejdelse af CV og ansøgning
•  Muligheder i eget netværk afdækkes
•  Jobsøgningsaktiviteter
•  Forberedelse til samtale
•  Der er mulighed for personprofilanalyse

Den enkelte ansatte får således hjælp til præcis det som han/hun har brug for og målet med hele forløbet er at hjælpe den ansatte videre i sin karriere.

Enhver leder kender overvejelsen: Kan vi skære i de omkostninger, der ikke direkte skaber omsætning? Kan vi for eksempel klare lønudbetaling, bogholderi og telefonpasning, pluk og pak og montage billigere og mere effektivt end nu, hvis vi overlader det til nogle, der har optimal kompetence på netop disse områder. Og kan vi derved få frigjort resourcer til de opgaver, som vi er specialister i?