Rekruttering

Udvælgelse af en ny medarbejder er en kompliceret proces, og en fejlansættelse er både dyr og frustrerende for alle parter. Ved at outsource rekrutteringsopgaven til SELEKT, får du en professionel kompetence i udvælgelsesprocessen, samtidig med at din virksomhed får frigivet ressourcer til andre gøremål.

Selv virksomheder med en personaleafdeling kan med fordel outsource deres rekrutteringsopgaver til SELEKT. Rekrutteringer kommer ofte på et ubelejligt tidspunkt, og kan være forstyrrende for de primære opgaver i personalefunktionen.

De SELEKT-medarbejdere, der løser rekrutteringsopgaverne, er uddannede specialister, som har fokus på denne del af den professionelle personaleudvælgelse.